Veiligheids- en gezondheidsorganisatie

Het is onze taak om de werkzaamheden op te volgen op basis van de wet van 4 augustus 1996 en van het koninklijk besluit betreffende tijdelijke en mobiele werkplaatsen van 25 januari 2001 en de wijzigingsbesluiten.

Samen met onze 10 veiligheids- en gezondheidscoödinatoren – die als medewerker in het project geïntegreerd zijn – sensibiliseren we alle actoren om de veiligheid te garanderen, dat danzij een conceptuele benadering tijdens de ontwerpfase en een praktische benadering tijdens de uitvoeringsfase.