Financieel beheer

Het financieel beheer verzekert de opdrachtgever een vooruitziende kostenbeheersing van het werk. Concreet bestaat dat beheer uit:

De voorbereiding van de offerteaanvragen,

De opstelling en het beheer van de bestellingen,

De organisatie van inkomende en uitgaande facturen en de opvolging ervan,

De controle van de facturen en de opstelling van betaalorders,

Het toezicht op de naleving van de administratieve bepalingen en inhoud van de bestellingen,

De samenvatting van het projectbudget (theoretische ramingen, gedetailleerde ramingen, offertes, bestellingen, bijvoegsels, facturen, vooruitzichten),

Het financieel-technisch beheer van het project (de risico’s op budgetoverschrijding beheren, net als de hoeveelheden, boetebepalingen…),

De voorbereiding van de definitieve afrekeningen,

De financiële historiek van het project.