Algemene coördinatie (project management)

De coördinatie van de aannemers bestaat uit een complete assistentie-opdracht bedoeld om de goede uitvoering van de volledige werkzaamheden te verzekeren volgens de kwaliteitsdriehoek: kostencontrole, kwaliteitsborging en naleving van de uitvoeringstermijnen. 

De coördinator treedt daarvoor op als enige autoriteit, onder de leiding van de opdrachtgever, zonder dat hij daarom volmachthouder voor de opdrachtgever is. 

Uit ervaring weten we dat het beheer van het werk van afzonderlijke aannemers dankzij een gespecialiseerde, onafhankelijke en integere coördinatie de beste garantie is op een constante kwaliteit, zonder onaangename verrassingen en binnen de beperkingen van het budget. Door afzonderlijke aannemers in te schakelen, worden de vakmensen die elk in hun gebied gespecialiseerd zijn beter gewaardeerd en geresponsabiliseerd. De specifieke vakkunde garandeert de capaciteit van de aannemer om het gevraagde werk uit te voeren. De prijzen voorgesteld tijdens de aanbestedingsprocedures zijn netto prijzen, waar geen coördinatiecoëfficiënt of winstmarge voor een algemene aannemer meer bijkomt. De prijzen worden zo nauwkeurig mogelijk berekend, met kennis van zaken. Bij de opvolging van de werkzaamheden verloopt het contact bij voorkeur rechtstreeks met de uitvoerders. Dit voorkomt tijdverlies en fouten in de informatie-overdracht.