Planning

Planning is essentieel om de werkzaamheden en studies correct te beheren. Doelstellingen:

Een communicatiedocument opstellen waarop de totale termijn van de werkzaamheden vermeld staan, net als die van de verschillende stappen voor en na de eigenlijke bouw. Het document is bestemd voor alle betrokken partijen: studiebureaus, aannemers en opdrachtgever;

De studies en de werkzaamheden voorbereiden, organiseren, programmeren en opvolgen.