Bouwplaatstoezicht

Dergelijk toezicht garandeert dat de werkzaamheden voldoen aan de contractuele uitvoeringsdocumenten, namelijk de borderellen, de bestekken en de plannen opgesteld door de verschillende studiebureaus en ingenieurs.