Grand Hôpital in Charleroi : site Notre Dame

Renovatie en bouw
Dit project bestaat uit de realisatie van een nieuwbouw met 6 verdiepingen plus een technische verdieping in het centrum van Charleroi, naast verschillende renovatiewerkzaamheden binnen in het ziekenhuis dat in gebruik bleef. Een uitvoeringsprobleem bij de ruwbouw was dat alle betonelementen aangevoerd moesten worden langs de bestaande parking en de ingang van het ziekenhuis dat operationeel bleef. De bouwplaatsinrichting werd al meteen bij het ontwerp uitgetekend. Tijdens de werkzaamheden vlak bij diensten die operationeel bleven, werd er nauwgezet toegezien op het voorkomen van aspergilloserisico’s. Met een oppervlakte van 19.000 m² bestaat het project uit de realisatie van 23 diensten, waaronder diverse verzorgingsunits, een te renoveren spoeddienst, een afdeling radiologie, een operatiekwartier, een intensive-careunit, een centraal magazijn samengesteld uit een apotheek, opslaglokalen en talrijke kantoren (onthaal, consultaties, secretariaten, kantoren van artsen…) en een relaxruimte ter ondersteuning van de ziekenhuisactiviteiten. Voor het comfort van het personeel en de patiënten werd er een restaurant in het atrium ingericht. Na fase 1 beschikte het ziekenhuis over 385 bedden.
De architectenbureaus Archiduk en Arcades tekenden de plannen van het project. Arcadis trad op als stabiliteitsbureau. Ook de bijzondere technieken werden door Arcadis ontworpen. Van meet af aan moest het ziekenhuis een voorbeeldgebouw in energie-efficiëntie worden
Onze taak: veiligheids- en gezondheidscoördinatie. Benoit Van Hoye werd hiervoor aangesteld.

Het budget van het hele project bedroeg ongeveer 29.887.000 € excl. btw. De werkzaamheden gingen in 2004 van start en werden probleemloos afgewerkt in 2008.